Washinoo Takanaga and Nijyou Tsunahira

waka by washinoo takanaga and nijyou tsunahira

Washinoo Takanaga and Nijyou Tsunahira

Waka

Ise Art Co. Ltd.