Wang Xuetao (Chinese, 1982)

花鸟 by wang xuetao

Wang Xuetao

花鸟

花鸟 by wang xuetao

Wang Xuetao

花鸟

白毛浮绿水 by wang xuetao

Wang Xuetao

白毛浮绿水

红花八哥 by wang xuetao

Wang Xuetao

红花八哥

猫蝶图 by wang xuetao

Wang Xuetao

猫蝶图

春风花影 by wang xuetao

Wang Xuetao

春风花影

秋意 by wang xuetao

Wang Xuetao

秋意

喜鹊竹石 by zhou huaimin and wang xuetao

Zhou Huaimin and Wang Xuetao

喜鹊竹石

birds and flowers by wang xuetao

Wang Xuetao

Birds and flowers

rooster and banana by wang xuetao

Wang Xuetao

Rooster and Banana

花鸟 by wang xuetao

Wang Xuetao

花鸟

花鸟 by wang xuetao

Wang Xuetao

花鸟

报喜 by wang xuetao

Wang Xuetao

报喜

花鸟 by wang xuetao

Wang Xuetao

花鸟

公鸡 by wang xuetao

Attributed to Wang Xuetao

公鸡

墨荷 by wang xuetao

Wang Xuetao

墨荷

鹰 by wang xuetao

Wang Xuetao

报春图 by wang xuetao

Wang Xuetao

报春图

花卉草虫 by wang xuetao

Wang Xuetao

花卉草虫