Wang Xuetao, Wang Rong, Chen Banding and Qi Baishi (Chinese)

chrysanthemum and crabs by wang xuetao, wang rong, chen banding and qi baishi

Wang Xuetao, Wang Rong, Chen Banding and Qi Baishi

Chrysanthemum and crabs