Wang Xiangming (Chinese, born )

寻找远去的家园 by wang xiangming

Wang Xiangming

寻找远去的家园

鸟语情 by wang xiangming

Wang Xiangming

鸟语情

我的朋友 by wang xiangming

Wang Xiangming

我的朋友, 1989

中国情 by wang xiangming

Wang Xiangming

中国情

小鸟 by wang xiangming

Wang Xiangming

小鸟

古老的时尚 by wang xiangming

Wang Xiangming

古老的时尚, 2005

巨人的花园 by wang xiangming

Wang Xiangming

巨人的花园

面具 (masks) by wang xiangming

Wang Xiangming

面具 (Masks)

窗外系列 by wang xiangming

Wang Xiangming

窗外系列