Wang Su (Chinese, 1877)

炼丹图 by wang su

Wang Su

炼丹图

草虫花卉 by wang su

Wang Su

草虫花卉

岁朝清供 by wang su

Wang Su

岁朝清供

水仙双清 by wang su

Wang Su

水仙双清

仕女 by wang su

Wang Su

仕女

人物 by wang su

Wang Su

人物, 1857

高士图 by wang su

Wang Su

高士图

松下抚琴 by wang su

Wang Su

松下抚琴

狸奴提子 by wang su

Wang Su

狸奴提子

停琴召鹤 by wang su

Wang Su

停琴召鹤

桂花寄情 by wang su

Wang Su

桂花寄情

天女散花 by wang su

Wang Su

天女散花