Wanda Koop (Canadian, born )

a canal by wanda koop

Wanda Koop

A Canal

pine cones by wanda koop

Wanda Koop

Pine Cones, 1984

pine cones by wanda koop

Wanda Koop

Pine Cones, 1984

iceberg by wanda koop

Wanda Koop

Iceberg, 2007

green zone by wanda koop

Wanda Koop

Green Zone, 2006

untitled by wanda koop

Wanda Koop

Untitled, 2002

untitled by wanda koop

Wanda Koop

Untitled, 2002