Wan Weiqi and Ren Bonian (Chinese)

东篱秋色图 by wan weiqi and ren bonian

Wan Weiqi and Ren Bonian

东篱秋色图