Walter J. Moeschlin (Swiss, 1961)

der würger by walter j. moeschlin

Walter J. Moeschlin

Der Würger, 1939

tischgesellschaft by walter j. moeschlin

Walter J. Moeschlin

Tischgesellschaft, 1934

indische landschaft by walter j. moeschlin

Walter J. Moeschlin

Indische Landschaft

mädchenakt by walter j. moeschlin

Walter J. Moeschlin

Mädchenakt, 1958