Vsevolod Voinov (Russian, 1945)

allegory by vsevolod voinov

Vsevolod Voinov

Allegory, 1918

MacDougall's