Vincenzo Frediani (Italian)

die beweinung christi by vincenzo frediani

Vincenzo Frediani

Die Beweinung Christi

the lamentation by vincenzo frediani

Vincenzo Frediani

The Lamentation