medusa marinara by vik muniz

Vik Muniz

Medusa Marinara, 1997

C-Art Gallery

50,000–75,000 USD

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Price on Request

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Price on Request

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Price on Request

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Price on Request

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Hamburg Kennedy Photographs

Price on Request

untitled by vik muniz

Vik Muniz

Untitled

Peach Editions

Price on Request