Vasily V. Monastyrny (Russian, )

nude by vasily v. monastyrny

Vasily V. Monastyrny

Nude, 1992