Vasily Agafonov (Russian, 1917)

kovsh by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Kovsh, 1899–1908

bowl by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Bowl, 1896–1908

jardinière by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Jardinière

jug by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Jug, 1896–1908

schale by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Schale

kovsh by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Kovsh, 1899–1908

kovsh by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Kovsh, 1896–1908

spoon by vasily agafonov

Vasily Agafonov

Spoon

a kovsh by vasily agafonov

Vasily Agafonov

A kovsh, 1899–1908

a kovsh by vasily agafonov

Vasily Agafonov

A kovsh, 1899–1908