Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov (Russian, 1918)

paysage by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Paysage, 1893

on the river by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

On the river, 1897

paysage by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Paysage, 1893

on the river by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

On the river, 1897

ländliches idyll im vorfrühling by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Ländliches Idyll im Vorfrühling, 1899

sunset over a river by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Sunset over a river, 1909

woodland thaw by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Woodland thaw, 1897

hameau avec isbas dans la campagne russe by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Hameau avec isbas dans la campagne russe

town of vasilsursk by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Town of Vasilsursk, 1897

autumnal scene by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Autumnal scene

russische landschaft by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Russische Landschaft

park im herbst by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Park im Herbst, 1914

russian landscape (+ another similar, sgd., insc.; pair) by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Russian landscape (+ another similar, sgd., insc.; pair), 1893

landscape by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Landscape, 1893–1893

rågåkern by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

Rågåkern

flusslandschaft by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

FLUSSLANDSCHAFT

threatening clouds by vasili (vladimir) vasilievich perepletchikov

Vasili (Vladimir) Vasilievich Perepletchikov

THREATENING CLOUDS, 1911–1911