Vasili Nikolaevich Yakovlev (Russian, 1953)

portrait of marshal zhukov by vasili nikolaevich yakovlev

Vasili Nikolaevich Yakovlev

Portrait of Marshal Zhukov, 1944

d.y. tcherkes by vasili nikolaevich yakovlev

Vasili Nikolaevich Yakovlev

D.Y. Tcherkes, 1919

nude with red drapery by vasili nikolaevich yakovlev

Vasili Nikolaevich Yakovlev

Nude with red drapery