Vaino Kamppuri (1972)

mylly by vaino kamppuri

Vaino Kamppuri

Mylly

Bukowskis Helsinki