Vaclav Jirasek (Czech, born )

krajina by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Krajina, 2001

angel ii by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Angel II, 1993

talíř by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Talíř, 1995

jana by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Jana, 2002

teller by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Teller, 1995–1995

jana by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Jana, 2002–2002

ohne titel by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Ohne Titel, 1998–1998

ohne titel by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Ohne Titel, 1999–1999

ohne titel by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Ohne Titel, 1999–1999

christus by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Christus, 1999–1999

engel i by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Engel I, 1993–1993

teller by vaclav jirasek

Vaclav Jirasek

Teller, 1995–1995