roter platz by v. rabchenkov

V. Rabchenkov

Roter Platz, 1937