Tutomu Yoshino (Japanese)

girl by tutomu yoshino

Tutomu Yoshino

Girl, 1988