work by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Work, 1978

Mallet Japan

Est. 400,000–500,000 JPY

no.8682/ no.8671/ no.8535/ no.84561 (set of 4) by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

No.8682/ No.8671/ No.8535/ No.84561 (set of 4), 1986

Mallet Japan

Est. 100,000–200,000 JPY

work by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Work, 1962

Whitestone Gallery

Price on Request

1963 g 100-3 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1963 G 100-3, 1963

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

1964 g 100-1 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1964 G 100-1, 1964

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

1962 g 120-1 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1962 G 120-1, 1962

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 9 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 9, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 8 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 8, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 7 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 7, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 6 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 6, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 5 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 5, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 4 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 4, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 3 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 3, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 2 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 2, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

exhibition view 1 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Exhibition view 1, 2014

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request