work by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Work, 1991

Artesegno Auctions

Est. 9,000–9,000 EUR

work by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Work, 1963

Whitestone Gallery

Price on Request

untitled by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Untitled, 1999

Whitestone Gallery

Price on Request

work by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

Work, 2001

Compagnia dell'Arte

Price on Request

1963 g 100-3 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1963 G 100-3, 1963

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

1964 g 100-1 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1964 G 100-1, 1964

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request

1962 g 120-1 by tsuyoshi maekawa

Tsuyoshi Maekawa

1962 G 120-1, 1962

Axel Vervoordt Gallery

Price on Request