Toyoharu (Japanese, 1814)

ryogoku bridge by toyoharu

Toyoharu

Ryogoku Bridge