persimmon by toshitoki futami

Toshitoki Futami

Persimmon, 1955