Toshikatsu Endo (Japanese, )

allegory i by toshikatsu endo

Toshikatsu Endo

Allegory I, 1984

Ma Galerie