Toshi Yoshida (Japanese, 1995)

ginkaku by toshi yoshida

Toshi Yoshida

Ginkaku, 1951

Lempertz