Tomoko Atsuchi (Japanese, )

sumo by tomoko atsuchi

Tomoko Atsuchi

Sumo, 2007