untitled by tomasz samek

Tomasz Samek

Untitled

untitled by tomasz samek

Tomasz Samek

Untitled

untitled by tomasz samek

Tomasz Samek

Untitled

in concert by tomasz samek

Tomasz Samek

In Concert, 1976

figure running by tomasz samek

Tomasz Samek

Figure running