Tokujin Yoshioka (Japanese, born )

Tokujin Yoshioka

"ToFu" lampada da tavola

pane chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Pane chair, 2006

panna chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Panna chair, 2007

panna chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Panna chair, 2007

honey-pop by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey-Pop, 2002

honey-pop by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey-Pop, 2002

lampe à poser by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Lampe à poser

honey pop chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey pop chair, 2007

honey pop chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey pop chair, 2002

crystal object by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Crystal object, 2010

fauteuil honey pop by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Fauteuil Honey Pop, 2001

honey pop chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey pop chair, 2002

tofu table lamp by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Tofu table lamp, 2001

honey pop chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey pop chair, 2006

tofu table lamp by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Tofu table lamp, 2001

fauteuil honey pop by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Fauteuil Honey Pop, 2001

stardust chandelier by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Stardust chandelier, 2004

honey pop chair by tokujin yoshioka

Tokujin Yoshioka

Honey Pop chair, 2002