unseen forms by toko shinoda

Toko Shinoda

Unseen Forms, 1968

work by toko shinoda

Toko Shinoda

Work

work by toko shinoda

Toko Shinoda

Work

work by toko shinoda

Toko Shinoda

Work

sui-gen by toko shinoda

Toko Shinoda

Sui-gen

untitled by toko shinoda

Toko Shinoda

Untitled, 1972

genji tune by toko shinoda

Toko Shinoda

Genji Tune

wood sprite by toko shinoda

Toko Shinoda

Wood Sprite, 1970

response by toko shinoda

Toko Shinoda

Response, 2006

yugen by toko shinoda

Toko Shinoda

Yugen, 1981

breeze evening by toko shinoda

Toko Shinoda

Breeze Evening

voice of the cosmos by toko shinoda

Toko Shinoda

Voice of the Cosmos

capriccio by toko shinoda

Toko Shinoda

Capriccio

calm by toko shinoda

Toko Shinoda

Calm

a sign by toko shinoda

Toko Shinoda

A Sign, 1981

serenity by toko shinoda

Toko Shinoda

Serenity

anthology f by toko shinoda

Toko Shinoda

Anthology F, 1997