Tjungurrayi Don Jungurrayi (Aborigine, born circa )

untitled by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Untitled, 2007

yarripilangu by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Yarripilangu

ceremonial design by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Ceremonial design, 1989

untitled by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Untitled