Tjungurrayi Don Jungurrayi (Aborigine, born circa )

untitled by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Untitled, 2007

Lawsons

yarripilangu by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Yarripilangu

Gaïa S.A.S.

ceremonial design by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Ceremonial design, 1989

Leonard Joel

untitled by tjungurrayi don jungurrayi

Tjungurrayi Don Jungurrayi

Untitled

GFL Fine Art