Tihamér Gyarmathy (Hungarian, 2005)

sans titre by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Sans titre, 1971

circle and square by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Circle and square, 1963

flashing bodies by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Flashing bodies, 1971

golden bridge after dawn by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Golden bridge after dawn

diagonal moves by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Diagonal moves, 1982

memory of rome by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Memory of Rome, 1977

fire by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Fire, 1960–1961

rhythm by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Rhythm, 1969

jungle by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Jungle

country house by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Country House

lignes colorées by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Lignes colorées

sans titre by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Sans titre, 1959

stable and falling by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Stable and Falling

changes ii by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Changes II, 1988

fecundity by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Fecundity, 1986

vénusz születése by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Vénusz születése, 1955

composition by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Composition, 1997

fata morgana by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Fata morgana, 1981

in moon-light by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

In Moon-Light, 1964

dissolving composition by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Dissolving Composition, 1960

organic forms by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Organic forms, 1966

kollázs by tihamér gyarmathy

Tihamér Gyarmathy

Kollázs, 1963