Thomas J. Abercrombie (2006)

beirut, lebanon by thomas j. abercrombie

Thomas J. Abercrombie

Beirut, Lebanon, 1957

muscat, oman by thomas j. abercrombie

Thomas J. Abercrombie

Muscat, Oman, 1980