star mask by thomas houseago

Thomas Houseago

Star mask, 2009

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2011

boy by thomas houseago

Thomas Houseago

Boy, 2005

bronze wall mask 1 by thomas houseago

Thomas Houseago

Bronze Wall Mask 1, 2009

moon figure i by thomas houseago

Thomas Houseago

Moon Figure I, 2010

study, face 5 by thomas houseago

Thomas Houseago

Study, Face 5, 2007

study by thomas houseago

Thomas Houseago

Study, 2007

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2007

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2007

structure 1 by thomas houseago

Thomas Houseago

Structure 1, 2008

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2010

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2005

carved head (base) by thomas houseago

Thomas Houseago

Carved Head (Base), 2007

bronze wall mask 1 by thomas houseago

Thomas Houseago

Bronze Wall Mask 1, 2009

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2007

untitled by thomas houseago

Thomas Houseago

Untitled, 2007