Thomas Duncan (1845)

der kleine prinz by thomas duncan

Attributed to Thomas Duncan

Der kleine Prinz, 1840

der kleine prinz by thomas duncan

Attributed to Thomas Duncan

Der kleine Prinz, 1840

a waterloo hero by thomas duncan

Thomas Duncan

A Waterloo Hero

a waterloo hero by thomas duncan

Thomas Duncan

A Waterloo Hero

milk maid by thomas duncan

Thomas Duncan

Milk maid, 1835

the errand girl by thomas duncan

Thomas Duncan

The errand girl