shallow creek by thomas hart benton

Thomas Hart Benton

Shallow Creek, 1939

O'Gallerie

cradling wheat by thomas hart benton

Thomas Hart Benton

Cradling Wheat, 1939

O'Gallerie

lonesome road by thomas hart benton

Thomas Hart Benton

Lonesome road, 1938

Freeman's

investigation by thomas hart benton

Thomas Hart Benton

Investigation, 1937

Freeman's

island hay by thomas hart benton

Thomas Hart Benton

Island hay, 1945

Freeman's