mt. fuji by tetsuo tsukahara

Tetsuo Tsukahara

Mt. Fuji

morning light by tetsuo tsukahara

Tetsuo Tsukahara

Morning Light

red summer by tetsuo tsukahara

Tetsuo Tsukahara

Red Summer

motion by tetsuo tsukahara

Tetsuo Tsukahara

Motion