flower by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Flower

venezia by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Venezia

venezia by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Venezia

afternoon by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Afternoon, 1952

hero in venice by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Hero in Venice

song of gondora by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Song of Gondora

still life by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Still life, 1936

mt. fuji by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Mt. Fuji

landscape of venice by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Landscape of Venice

tricolored pansy by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Tricolored pansy

play in venice by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Play in Venice

palazzo cavalli-franchetti by tatsuo futaesaku

Tatsuo Futaesaku

Palazzo Cavalli-Franchetti