screw dog by tatsumi yoshino

Tatsumi Yoshino

Screw dog, 1991