Tatsuki Yoshihiro (Japanese)

work by tatsuki yoshihiro

Tatsuki Yoshihiro

Work, 1983

Shinwa Art Auction

work by tatsuki yoshihiro

Tatsuki Yoshihiro

Work

Shinwa Art Auction