Tang Daxi, Li Renkang and Liang Yehong (Chinese)

漓江情 by tang daxi, li renkang and liang yehong

Tang Daxi, Li Renkang and Liang Yehong

漓江情, 2004

Guangzhou Huangma Auction Co., Ltd.