Tan Jiancheng (Chinese, 1995)

松石 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

松石

山水 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

山水

花卉 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

花卉

山水 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

山水

书法 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

书法

架上明珠 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

架上明珠

葡萄 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

葡萄, 1980

菩萨图 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

菩萨图

葡萄 (grape) by tan jiancheng

Tan Jiancheng

葡萄 (Grape)

达摩 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

达摩

春讯 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

春讯

钟馗 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

钟馗

葡萄 by tan jiancheng

Tan Jiancheng

葡萄