dried field by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Dried Field

spring mist by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Spring Mist

snow falling by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Snow Falling

camellias by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Camellias

halfbeak and shell by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Halfbeak and Shell

mt. fuji by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Mt. Fuji

mt. haguro by tamotsu yoshida

Tamotsu Yoshida

Mt. Haguro