flower ball by takashi murakami

Takashi Murakami

Flower ball, 2002

white by takashi murakami

Takashi Murakami

White

shimon-kun by takashi murakami

Takashi Murakami

Shimon-Kun, 2007

ponchi-kun by takashi murakami

Takashi Murakami

Ponchi-Kun, 2007

bunbu-kun by takashi murakami

Takashi Murakami

Bunbu-Kun, 2007

dob by takashi murakami

Takashi Murakami

DOB

大眼水母(白) by takashi murakami

Takashi Murakami

大眼水母(白)

kiki with moss by takashi murakami

Takashi Murakami

Kiki with Moss, 2003

nirvana by takashi murakami

Takashi Murakami

Nirvana, 2009