kansei kōrin gold by takashi murakami

Takashi Murakami

Kansei Kōrin Gold, 2010

and then red by takashi murakami

Takashi Murakami

AND THEN Red, 1999

and then black by takashi murakami

Takashi Murakami

AND THEN Black, 2005

four prints by the artist by takashi murakami

Takashi Murakami

Four prints by the artist

wild, wild by takashi murakami

Takashi Murakami

Wild, Wild, 1992

bakabon by takashi murakami

Takashi Murakami

Bakabon, 1992