jellyfish eyes by takashi murakami

Takashi Murakami

Jellyfish Eyes, 2013

and then x5 (yellow) by takashi murakami

Takashi Murakami

And then x5 (Yellow), 2010

and then x5 (pink) by takashi murakami

Takashi Murakami

And then x5 (Pink), 2010

superflat monogram by takashi murakami

Takashi Murakami

Superflat Monogram, 2003

superflat monogram by takashi murakami

Takashi Murakami

Superflat Monogram, 2003

nirvana by takashi murakami

Takashi Murakami

Nirvana, 2009

sphere by takashi murakami

Takashi Murakami

Sphere, 2003

mr. wink by takashi murakami

Takashi Murakami

Mr. Wink, 2000