champignon by takashi murakami

Takashi Murakami

Champignon, 2003

poke! by takashi murakami

Takashi Murakami

Poke!, 2002

and then... blue by takashi murakami

Takashi Murakami

And then... Blue, 2011

mr wink, cosmos ball by takashi murakami

Takashi Murakami

Mr Wink, Cosmos Ball, 2000

artwork 727 by takashi murakami

Takashi Murakami

727, 2003

jellyfish eyes by takashi murakami

Takashi Murakami

Jellyfish Eyes, 2013

posi mushroom by takashi murakami

Takashi Murakami

Posi Mushroom