para-kiti dob by takashi murakami

Takashi Murakami

Para-kiti DOB, 2001

genki ball by takashi murakami

Takashi Murakami

Genki Ball, 2001

project ko² perfect by takashi murakami

Takashi Murakami

Project KO² Perfect, 1999

panda geant by takashi murakami

Takashi Murakami

Panda geant, 2009

and then x5 (pink) by takashi murakami

Takashi Murakami

And then x5 (Pink), 2011

yo, hakuin by takashi murakami

Takashi Murakami

Yo, hakuin

my arms and legs rot off by takashi murakami

Takashi Murakami

My arms and legs rot off

jellyfish eyes by takashi murakami

Takashi Murakami

Jellyfish eyes, 2004

kiki with moss by takashi murakami

Takashi Murakami

Kiki with Moss, 2003