Stanislaus Daczynski (Polish, )

frihedskaempere by stanislaus daczynski

Stanislaus Daczynski

FRIHEDSKAEMPERE, 1930

frihedskaempere by stanislaus daczynski

Stanislaus Daczynski

FRIHEDSKAEMPERE, 1930