Spyros Kritikos (Greek, born )

the cello by spyros kritikos

Spyros Kritikos

The cello, 1990