Sofu Teshigahara (Japanese, 1979)

sans titre by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Sans titre

tableau graphisme by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Tableau graphisme, 1971

vitality by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Vitality, 1966–1967

senza titolo by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Senza titolo, 1955–1959

getsu-ko by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Getsu-ko, 1970–1970

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1961

untitled - mount fuji by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled - Mount Fuji

iwatsuchi by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Iwatsuchi, 1961–1961

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968–1968

nichirin by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Nichirin, 1968–1968

otoko on na by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Otoko on na, 1971–1971

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968–1968

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968–1968

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1968–1968

tableau graphisme by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Tableau graphisme

composition by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Composition

man da ra by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Man da ra

i ro ha ni by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

I ro ha ni, 1970–1970