Sofu Teshigahara (Japanese, 1979)

mushroom by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Mushroom

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

composition by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Composition, 1968

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

biomorphe skulptur by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Biomorphe Skulptur

sans titre by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Sans titre

tableau graphisme by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Tableau graphisme, 1971

vitality by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Vitality, 1966–1967

senza titolo by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Senza titolo, 1955–1959

getsu-ko by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Getsu-ko, 1970–1970

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled

untitled by sofu teshigahara

Sofu Teshigahara

Untitled, 1961