Slavko Kopac (1995)

la jungle by slavko kopac

Slavko Kopac

La jungle

untitled by slavko kopac

Slavko Kopac

Untitled, 1957

sans titre by slavko kopac

Slavko Kopac

Sans titre, 1950

woman with fan by slavko kopac

Slavko Kopac

Woman with fan, 1982

glass by slavko kopac

Slavko Kopac

Glass, 1982

glass by slavko kopac

Slavko Kopac

Glass, 1982

couple by slavko kopac

Slavko Kopac

Couple, 1982

personnage by slavko kopac

Slavko Kopac

Personnage, 1963

composition by slavko kopac

Slavko Kopac

Composition

vjerenici by slavko kopac

Slavko Kopac

Vjerenici, 1973

berger by slavko kopac

Slavko Kopac

Berger, 1985

autoportrait by slavko kopac

Slavko Kopac

Autoportrait, 1963

vjerenici by slavko kopac

Slavko Kopac

Vjerenici, 1973

sans titre by slavko kopac

Slavko Kopac

Sans titre, 1962