Simon Spies (1984)

komposition by simon spies

Simon Spies

Komposition, 1965