Simon Quaglio (German, 1878)

klostergang by simon quaglio

Simon Quaglio

Klostergang